Palosuojakäsittely mahdollistaa puun käytön vaativissa kohteissa

Palosuojaus mahdollistaa puun käytön yhä laajemmin erilaisessa rakentamisessa. Puurakennustuotteiden palosuojauksessa lisätään rakennuksen palonkestävyysaikaa. Rakennustuotteet käsitellään siten, että palon sattuessa käsittely hidastaa materiaalin palamista. Siparilan SAFE-ulkoverhouspaneelit ovat korkeimman paloluokituksen omaavia huipputurvallisia ulkoverhouspaneeleita. Paneelit ovat käsitelty tehtaalla täyttämään korkeimman palosuojaluokituksen ja ne ovat myös saatavilla täysin valmiiksi maalattuina. Saatavilla on myös täysin kiinnitysjäljettömät piilokiinnitettävät Topcoat ja Gold Pro profiilit sekä perinteiset päältänaulattavat profiilit.

Korkeimman paloluokituksen ulkoverhouspaneelit ovat turvallisia

Siparilan palosuojatut ulkoverhouspaneelit kuuluvat puurakennustuotteille myönnettävään korkeimpaan paloluokitukseen. Puisille rakennustuotteille saatava Reaction to Fire-paloluokitus (B-s1, d0) mahdollistaa puun käytön korkeimman P1-paloluokan rakennuksissa. Rakennukset jaetaan paloturvallisuusmääräysten pohjalta kolmeen, P1, P2 ja P3-paloluokkaan. Palosuojattu puurakennusmateriaali sopii niin puurakenteisten kuin betonielementtikerrostalojen sekä julkisten puurakennusten, kuten esimerkiksi hoivakotien ja koulujen julkisivumateriaaliksi.

Palosuojatun puun ominaisuudet ovat seuraavat:

B= Tuote vaikuttaa palon kehittymiseen vain vähän

s1= Savun muodostus palon sattuessa on erittäin vähäinen

d0= Tuotteesta ei irtoa palavia kappaleita tai pisaroita

SAFE-ulkoverhous kuultavissa sävyissä

Tutustu tuotteisiin

SAFE-ulkoverhous peittävissä sävyissä

Tutustu tuotteisiin

Teollinen palosuojaus on laadun tae

Puurakennustuotteiden palosuojakäsittelyssä parannetaan puun palonkesto-ominaisuuksia. Palon sattuessa pintakäsittelyaineet muodostavat puun pinnalle kalvon, joka vaahtoutuu korkean lämpötilan vaikutuksesta. Vaahtoutuneella pinnalla on hyvä lämmöneristyskyky, joka hidastaa merkittävästä puumateriaalin syttymistä.

Laadukas palosuojakäsittely tehdään teollisesti tarkkaan valvotuissa olosuhteissa. Teollisessa käsittelyssä pystytään vakioimaan ympäristön lämpötila- ja kosteusolosuhteet sekä määrittelemään täsmällisesti pintakäsittelyaineen levitysmäärä. Riittävällä palosuojakalvon paksuudella varmistetaan, että puurakennustuote täyttää sille asetetut palonkestovaatimukset. Teollisen käsittelyn etuna on, että pintakäsittelyaine levittyy tasaisesti paneelin kaikille pinnoille.

Palosuojattujen ulkoverhouspaneeleiden tulee aina olla CE-merkittyjä. CE-merkinnän edellytyksenä on, että käytetty palosuojatuote on hyväksytetty auktorisoidulla tutkimuslaitoksella ja pintakäsittelyn suorittava tehdas ulkopuolisen sertifioijan hyväksymä. Siparila käyttää paneeleissaan vesiohenteisia palosuoja-aineita, joiden levitysmääriä seurataan tarkasti pintakäsittelyprosessin aikana punnituksen avulla. Inspecta Kiwa tarkastaa Siparilan palosuojausprosessin vuosittain.

Siparilaan luottavat sekä arkkitehdit, ammattirakentajat että yksittäiset rakentajat

Ota yhteyttä

Siparila - Passion for Wood