Antinkankaan monitoimitalo

Kohde:
Antinkankaan monitoimitalo, Raahe
Rakennusvuosi:
2018
Suunnittelija:
Sipark Oy


Käytetyt tuotteet

SAFE palosuojattu paneeli Topcoat®-S

Projektin kategoriat:


Ulkoverhous

Raahen kaupungin suurin yksittäinen rakennushanke Antinkankaan monitoimitalo on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen. Rakennuksessa on yhteensä 7 545 huoneistoneliötä, johon sisältyy koulutilat 440 oppilaalle sekä päiväkotitilat 150 lapselle. Lisäksi rakennuksessa on nuorisotilat sekä suuri liikutasali, johon mahtuu kerralla 1000 henkeä. Rakennus on massiivinen kooltaan ja julkisivuneliöiltään. Ul­ko­vuo­reen on käy­tet­ty yh­teen­sä 40 000 met­riä ulkoverhouspaneelia, joi­ta on 4 eri le­veyt­tä ja 4 eri sävyä. Paneelit on profiloitu siten, että eri leveydet pystytään yhdistämään elävästi julkisivun pinnalla. Julkisivun elävyyttä lisää myös se, että eri si­sään­käyn­nit on erotettu ilmeikkäästi toi­sis­taan eri vä­reil­lä. Monikulmainen ja monikerroksinen rakennus on vuorattu palosuojatuilla ulkoverhouspaneeleilla. Antikankaan monitoimitalon julkisivussa on käytetty 28 mm paksua paneelia 95, 120, 170 ja 220 mm leveänä. Julkisivu on asennettu paikanpäällä, mikä mahdollisti yhtenäisen ilmeen ilman elementtirakenteiden saumoja.

 

 

Palosuojattu ulkoverhouspaneeli soveltuu koulujen ja päiväkotien julkisivumateriaaliksi
Antikankaan monitoimitalo on vuorattu palosuojatulla ulkoverhouspaneelilla, joka on asennettu työmaalla
Antinkankaan monitoimitalossa on käytetty palosuojattua ulkoverhouspaneelia UTS-profiilissa
Puujulkisivuissa mahdollistuvat helposti eri sävyt ja kaarevat muodot.
Antikankaan monitoimitalossa on käytetty palosuojattua paneelia julkisivussa suorareunaisena UTS profiilina
Antinkankaan monitoimitalon julkisivussa käytettiin useita eri levyisiä paneeleita.
Paikallaan asennettu ulkovehrouspaneeli ei jätä saumoja elementtirakenteisiin
Julkisivun UTS-profiilin paneelit on palosuojattu B-s1,d0-luokkaan
kaarevat pinnat on toteutettu palosuojatulla UTS-profiilin paneelilla
Julkisivun panelointimalli jatkuu yhtenevänä myös räystäänalusissa.
Ulkoverhouspaneelit mahdollistavat monimuotoiset julkisivut
Eri levyisten paneelien pontit profiloitiin siten, että ne soveltuvat käytettäväksi samalla pinnalla.
Siparila - Passion for Wood