Vastuullisuus

Puu on aina ollut suomalaisten luotettu rakennusmateriaali, ja sellaisena toivomme sen säilyvän. Se on vastuullisen rakentajan valinta, sillä puu on ympäristöystävällinen, uusiutuva ja kierrätettävä materiaali. Se on myös tehokas hiilinielu: puinen omakotitalo varastoi hiiltä 30 tonnia, joka vastaa yhden perheen 10 vuoden autoilua.

Alan suunnannäyttäjinä kannamme roolimme vastuullisesti, ja etsimme aktiivisesti ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistäviä toimintamalleja. Tuotteiden laatu, kestävyys ja turvallisuus ovat toimintamme kulmakiviä. Olemme mukana vahvistamassa rakentamiskulttuuria, joka kunnioittaa metsien elinvoimaisuutta ja terveyttä sekä edistää kestävää ja terveellistä asumista. Kestävällä kehityksellä on merkittävä osuus liiketoiminnassamme.

Palosuojattu ulkoverhouspaneeli. PEFC-sertifioitu Seinäjoen Mäihä.

Puurakentaminen on tulevaisuuden rakentamisen tärkeimpiä teemoja

Rakennussektori tuottaa 30 % kaikista hiilidioksidipäästöistä. Pelkästään 5–12 % maamme hiilidioksidipäästöistä on peräisin rakennustuotteiden valmistamisesta. 90 % niistä aiheutuu sementin ja teräksen valmistamisesta.

Puurakentaminen on yksi parhaimmista keinoista vähentää rakentamisesta koituvia hiilidioksidipäästöjä, koska puurakentamisesta syntyvät hiilidioksidipäästöt ovat minimaalisia verrattuna esimerkiksi betonirakentamiseen. Mitä enemmän korvaamme betonia ja terästä puulla, sen vähemmän rakennussektori tuottaa hiilidioksidipäästöjä.

Lue lisää puurakentamisen vastuullisuudesta

Huolehdimme metsiemme hyvinvoinnista

PEFC-järjestelmä huolehtii metsien hyvinvoinnista kansainvälisesti ja on tae siitä, että puu on korjattu kestävällä tavalla metsän monimuotoisuutta kunnioittaen. Haluamme olla mukana varmistamassa, että metsälle luonteenomaiset elinympäristöt ja luontotyypit sekä lajien elinmahdollisuudet säilyvät vahvoina nyt ja tulevaisuudessa.

Valvomme tuotteidemme laatua tarkasti

Rakentamisessa on tärkeää, että käytettävät tuotteet ovat terveellisiä ja turvallisia. Euroopan unioni on asettanut massiivipuutuotteille turvallisuusvaatimuksia, joiden toteutumista seuraamme tarkasti. Todistuksena tarkasta työstämme Siparilan tuotteiden laadun suhteen, kaikki Siparilan puutuotteet ovat CE-merkittyjä eikä niissä ole käytetty ihmisille tai luonnolle vaarallisia kemikaaleja.

Olemme mukana pakkauskierrätyksessä

Haluamme edistää pakkausten hyötykäyttöä – siksi olemme tehneet yhteistyösopimuksen Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:n kanssa. Yhteistyö on osoitus siitä, että kannamme ympäristövastuumme omista sekä meille raaka-aineiden ostamisen myötä päätyvistä pakkauksista. Hoidamme ympäristövelvoitteemme kaikkien toiminnassamme syntyvien jätteiden osalta vastuullisesti.

Panostamme kestävään pintakäsittelyyn

Kehitämme jatkuvasti uusia pintakäsittelymenetelmiä, jotta puutuotteemme olisivat paitsi houkuttelevan näköisiä, myös kestäisivät pitkään haastavissakin sääolosuhteissa. Panostuksestamme pohja- ja pintakäsittelymenetelmiin Siparilalle on myönnetty FI-sertifikaatti, joka edellyttää meitä seuraamaan tarkasti maalin levitysmääriä sekä maalausolosuhteita, kuten lämpötilaa ja ilmankosteutta.

Siparila - Passion for Wood